K nejpodivnějším donosaurům patří hadrosauři (skupina Hadrosauria), přezdívání rozněž "kachní" dinosauři. Jako jedni z posledních žijících dinosaurů byli svědky předpokládané katastrofy, která je - ať už náhle, či pozvolna - vyhubila. Svoji přezdívku dostali podle širokých, plochých a bezzubých čelistí s rohovitým pokryvem, přizpůsobených nejspíše k okusování větviček a listí. Jakkoliv byly tyto zobákovité čelisti nezvyklé, nebylo to nic ve srovnání s roztodivnými výrůstky na jejich hlavách. Například Tsintaosaurus měl kostěný trn čnějící z lebky kolmo vzhůru a některé severoamerické hadrosaury dokonce zdobily hřebenovité útvary s komplikovanými dutinami uvnitř. Saurolophus, nalezený v Číně a Severní Americe, měl na hlavě nafukovatelné záhyby kůže a někteří jiní hadrosauři, k nimž patřil rovněž Edmontosaurus, měli nafukovatelné podkožní dutiny nad nozdrami.
    Plazům tyto kostěné hřebeny a nafukovatelné podkožní dutiny pravděpodobně usnadňovaly vzájemné dorozumívání. Nafouknutá kůže a dutiny v kostech byly totiž spojeny s nozdrami a fungovaly jako rezonanční dutiny, které zesilovaly vyluzovnlý hlas. Také útvary typu zmíněné "antétny" tsintaosaura mohly fungovat jako optický signál pro ostatní dinosaury a usnadňovat tak vzájemné poznávání. Hadrosauři byli býložravci, pohybovali se po silných zadních končetinách. První zástupci se objevili přibližně před 100 milióny lety a žili v západní části severoamerického kontinentu. Byli velmi charakteristickou skupinou dinosaurů a patrně byli spřízněni s dříve žijícím iguanodonem. Největší z nich byl Shantungosaurus s 15 m délky.
 
VŮBEC NEJVĚTŠÍ

Shantungosaurus byl objeven ve východočínské provincii Shandong při vykopávkách prováděných v letech 1964 až 1968. Se svými 15m délky to byl pravděpodobně největší hadrosaurní dinosaur, který kdy žil. Tento plochohlavý obr měl velké a silné zadní nohy opatřené "kopýtky".

PLAZ - JEDNOROŽEC

Jednorožcem mezi hadrosaury byl Tsintaosaurus z Číny. Měl mezi očima dutý, nahoru a poněkud dopředu směřující zašpičatělý trubicovitý výběžek, který byl pravděpodobně kožním záhybem.

SAUROLOPHUS

Saurolophus žil před asi 75 až 64 milióny lety v Asii a Severní Americe. Asijští zástupci tohoto rodu měli, tak jako ten na našem obrázku, na čele kostěný hřeben s dlouhým výběžkem směřujícím vzad, čímž se lišil od severoamerických druhů.

BACTROSAURUS

Bactrosaurus žil přibližně před 95 milióny lety, a proto patřil mezi první známé hadrosaury. Byl nalezen ve východní Asii. Dosahoval poměrně malých velikostí, asi 6 m délky. Ačkoliv na hlavě neměl žádné výběžky, jeho obratle byly velmi podobné obratlům "kachních" dinosaurů, a proto byl s nimi nepochybně spřízněn.

 
PO DVOU ...

Corythosaurus, hadrosaurus si osvojil chůzi na zadních nohou. "Ruce" tak měl volné k přidržování rostlin. Když prchal před predátory, jako byl Tyrannosaurus rex, použil jenom zadních nohou.
 

... A PO ČTYŘECH

Průzkum kostí předních nohou Corythosaura prozradil, že prsty končily širokými, plochými kopýtkovými drápy. Takové kosti jsou typické pro používání nohou při chůzi, katže Corythosaurs se čas od času musel pohybovat po všech čtyřech.