Skupinou velmi neobvyklých dinosaurů byli stegosauři, pojmenovaní po severoamerickém dinosaurovi nazvaném Stegosaurus. Byl lehce rozeznatelný podle dvou řad kostěných štítů na páteři a podle ostrých hrotů na konci ocasu, které používal k sebeobraně. Vzdor hrozivému vzhledu byli tito dinosauři býložraví. Kráčeli po všech čtyřech, s hlavami skloněnými k zemi a pásli se na nízké vegetaci. Jejich drobné zuby se mohly vypořádat pouze s měkkými rostlinami. Název "stegosaurus" znamená "ještěr se střechou" - pláty zřejmě ležely na zádech dinosaura jako tašky na střeše. Přestože by toto uspořádání mohlo blýt účinnou ochranou před útoky masožravých, je pravděpodobnější, že pláty byly na hřbetě stegosaura ve dvou řadách vztyčeny. Někteří vědci se domnívají, že pláty byly spojeny s páteří, ale ve skutečnosti byly vrostlé do tlusté kůže dinosaura.
 
STEGOSAURUS
je největší z ornitischidních dinosaurů. Jeho lebka je malá, protažená, úzká, zuby drobné. Mozek je nepatrný, a proto se u stegosaura vyvinulo v křížové partii druhé nervové centrum jako u sauropodů. Na hřbetě měl Stegosaurus dvě řady velkých trojbokých desek s rozšířenou bází, které se pravděpodobně pevným vazivem připojovaly k páteři. Největší desky jsou v křížové oblasti, směrem k hlavě a k ocasu se zmenšují. Na konci ocasu jsou nahrazeny dvěma páry dlouhých bodců, které byly zřejmě obrannou zbraní. Hřbetní desky byly původně považovány za ochranu hřbetu zvířete, v novější době se objevují názory, že sloužily termoregulaci jako hřbetní lemy pelykosaurů (tomu by mohly nasvědčovat i otisky cév na povrchu desek). Zadní končetiny jsou jen o málo delší než přední. Stegosaurus byl dříve považován za býložravce, podle novějších názorů se živil termity, tomu by nasvědčovaly přední končetiny s tupými drápy, obrácené dovnitř.
Tělesné rozměry: celková délka 8 m
Geologické stáří: mladší jura
150 miliónů let
Geografické rozšíření: Severní Amerika (Wyoming, Colorado)
 
KENTROSAURUS
je blízce příbuzný se stegosaurem, je však menší a snad i méně specializovaný. Hřbetní pancířové desky jsou podstatně menší a táhnou se pouze od krku do středu hřbetu, dále je pak nahrazují páry ostrých bodců. Hlava je poměrně malá, čelisti úzké, dopředu protažené. Přední končetiny jsou značně krátké (ukazují na bipední předky), zadní jsou podstatně delší a silnější. Zdá se, že Kentrosaurus se mohl pohybovat jak kvadrupedně, tak bipedně jakousi neohrabanou klátivou chůzí v nahrbené poloze. Krátké přední nohy se silnými prsty, pohyb po zadních nohách a úzké dlouhé čelisti nasvědčují, že Kentrosaurus se živil termity, které lovil jazykem v rozhrabaných termitištích. Kompletní kostra kentrosaura je vystavena v Přírodovědném muzeu Humboldtovy univerzity v Berlíně.
Tělesné rozměry: celková délka 4,7 m
Geologické stáří: mladší jura
150 miliónů let
Geografické rozšíření: východní Afrika