Nejdelší - nejdelším dinosaurem a zároveň nejdelším suchozemským tvorem všech dob byl Seismosaurus Halli, který byl dlouhý až 54 m - téměř dvakrát tak dlouhý jako je dnešní plejtvák obrovský, který byl dlouho považován za nejdelšího tvora, jaký kdy žil. V těsném závěsu za ním byly Breviparopus Taghbaloutensis, který byl nalezen pouze podle stop - 50 m, Brontopodus Birdi - 45 m, ze kterého byly nalezeny také jenom stopy. Dále následovali - Supersaurus Vivianae dlouhý 40 m a Ultrasaurus Macintoshi - 34 metrů.

Nejvyšší - Ultrasaurus Macintoshi - 21 metrů.

Nejtěžší - Ultrasaurus Macintoshi - 136 tun, Supersaurus Vivianae - 100 tun, Antarctosaurus - 100 tun, Seismosaurus Halli - 90 tun.

Největší průměr nohou - Breviparopus Taghbaloutensis - průměr zadní končetiny 115 cm. Brontopodus Birdi - 110 cm, Antarctosaurus - 100 cm.

Nejvyšší smontovaná kostra - Brachiosaurus Brancai - 12 m výška.

Nejdelší smontovaná kostra - Diplodocus Carnegiei - 32 metrů.

Nejdelší dravec - Ceratosaurus Ingens - 17 až 20 m, Deinocheirus Mirifieus - 20 m, Tyrannosaurus Rex - 16 m dlouhý, Epanterias Amplexus 15,5 m, Edmarka Rex - 15 m, Spinosaurus Egypticus - 15 m (nalezen pouze nedospělý jedinec - je možné, že byl ještě větší), Tarbosaurus Bataar - 15 m (údajně nalezeny i kostry o délce 17 až 20 metrů).

Nejdelší dráp - zástupci čeledi Therizinosauridae měli drápy až 1 m dlouhé - byla to čeleď všežravých dinosaurů.

Nejdelší dráp dravce - Baryonyx Walkeri - 35 cm, Deinocheirus Mirifieus - 30 cm.

Největší lebka - Torosaurus - 3 metry dlouhá.

Nejsilnější lebka - nejsilnější lebku měli zástupci čeledi Pachycephalosauridae. Lebku silnou 25 cm měl Pachycephalosaurus Grangeri.

Nejdelší stehenní kost - 2,3 metru - Antarctosaurus.

Nejdelší krční obratle - 1,5 m dlouhé - Mamenchisaurus. Měl zároveň i největší počet krčních obratlů - 19.

Největší počet zubů - až 1400 zubů měli hadrosauři.

Nejpodivnější chrup - zástupce čeledi Heterodontosauridae měli tři druhy zubů.

Nejdelší zuby - 15 až 20 cm dlouhé zuby měli - Tyrannosaurus Rex, Ceratosaurus Ingens.

Nejdelší přední nohy dravců - Deinocheirus Mirifieus - 2,6 m dlouhé.

Největší dravčí smečka - až tisíc jedinců měly dravé smečky rodu Coelophysis Bauri.

Nejrychlejší - nejrychlejší čeledí byla čeleď Ornithomimidae - "pštrosí dinosauři", u nichž byla naměřena rychlost přes 65 km/h. Hravě by předstihli i závodního koně. Samozřejmě útoky některých dravců - např. čeledi Dromaeosauridae se odehrávaly v daleko vyšších rychlostech.

Nejhlasitější - zástupci podčeledi Lambeosaurinae vydávali zvuky, které se nesly na kilometry daleko pomocí zvláštního zesilovacího zařízení v podobě kostěných výrůstků na hlavě.

Prvním popsaným - Iguanodon.

Prvním objeveným - Megalosaurus Bucklandi - byl popsán až později, po zavedení pojmů Dinosauria.