Prekambrium Prahory Archeozoikum   před 4.600 mil. let
Starohory Proterozoikum paleo
mezo
neo
epi
před 2.600 mil. let
Paleozoikum Prvohory Kambrium spodní
střední
svrchní
před   570 mil. let
Ordovik   před   500 mil. let
Silur spodní
svrchní
před   445 mil. let
Devon spodní
střední
svrchní
před   395 mil. let
Karbon spodní
svrchní
před   345 mil. let
Perm spodní
svrchní
před   280 mil. let
Mezozoikum Druhohory Trias spodní
střední
svrchní
před   225 mil. let
Jura spodní
střední
svrchní
před   195 mil. let
Křída spodní
svrchní
před   136 mil. let
Kenozoikum Třetihory Paleogén paleocén
eocén
oligocén
před    65 mil. let
Neogén miocén
pliocén
před    26 mil. let
Čtvrtohory Pleistocén starý
střední
mladý
před     2 mil. let
Holocén   před    10 tis. let