EDMONTOSAURUS
Severoamerický dinosaur ze skupiny Hadrosauria, zvláštních plazů s jakoby kachním zobákem

EUDIMORPHODON
Není to dinosaur, ale létající plaz ze skupiny ptakoještěrů

SAURORNITHOIDES
Masožravec s velkýma očima a poměrně velkým mozkem

ARCHAEOPTERYX
Podle našich dosavadních znalostí je to možný předchůdce dnešních ptáků,
ale stavbou některých částí těla připomíná dinosaury

 

PROTOCERATOPS
Starobylý "rohatý" dinosaur, který žil na území dnešního Mongolska

OURANOSAURUS
Velký býložravec s kožní "plachtou" na hřbetě, která měla význam při udržování tělesné teploty

DROMAEOSAURUS
Masožravec se silnými čelistmi a velkým ostrým drápem na obou zadních končetinách

    Před více jak 220 milióny let, ještě když Afrika byla spojena s oběma Amerikami a Indie byla oddělena od Asie, se na Zemi objevila nová skupina živočichů. Byli to dinosauři. Měli - podobně jako ještěři a krokodýli - kůži pokrytou rohovitými šupinami a kladli vejce. Avšak na rozdíl od krokodýlů a většiny ještěrů žili všichni trvale na souši. Někteří dinosauři byli masožravci, jiní se živili pouze rostlinnou stravou.

    Nikdo z nás nemohl vidět živého dinosaura, protože všichni před 64 milióny let vymřeli. Jejich kosti, zuby, stopy, a dokonce i otisky kůže se však v podobě fosilií v horninách zachovaly. Fosilní pozůstatky můžeme studovat a vytvoříme si tak představu o těchto podivných zvířatech, která na naší Zemi dominovla více než 150 miliónů let.
 

EUOPLOCEPHALUS
Jeden z ankylosaurů, tzv. "obrněných" dinosaurů

STEGOSAURUS
Dinosaur se dvěma řadami desek na hřbetě, sloužících k regulaci tělesné teploty

ANKYLOSAURUS
Největší a také poslední z "obrněných " dinosaurů

 

CENTROSAURUS
Dinosaur se zajímavě utvářeným kožním štítem a jedním rohem

TROÖDON
Rychle se pohybující plaz

TRICERATOPS
Býložravec se třemi rohy, podle nichž dostal jméno

 

CORYTHOSAURUS
Dinosaur s hřebenem na hlavě a s "kachním" zobákem

CHASMOSAURUS
Dinosaur s rozsáhlým kožním štítem a třemi rohy

PARASAUROLOPHUS
Dinosaur s "kachním" zobákem a velkým a dutým, pravděpodobně k zesílení hlasu sloužícím útvarem na hlavě

 

STYRACOSAURUS
"Rohatý" dinosaur s ostny
na kraji kožního štítu

 

STRAUTHIOMIMUS
 Rychlý, pštrosům podobný
           dinosaur

 IGUANODON
Velký býložravý dinosaur 
rozšířený kdysi po celém světě
APATOSAURUS
Obrovský dinosaur 
s dlouhým krkem 

    HYPSILOPHODON
Malý býložravý dinosaur schopný
       běhat ve vzpřímené poloze.
           Jeho pozůstatky byly
     nalezeny v Severní Americe,
           Portugalsku a Anglii